UA
RU

Договір-оферта на надання послуг

Україна, місто Київ
Дата публікації: 01 січня 2021 р
Дата вступу в силу: 01 січня 2021 г.

 1. Загальні положення

  1. Справжній публічний договір (далі - Оферта) являє собою офіційну пропозицію Індивідуального підприємця Залозного Леоніда Михайловича (далі - Виконавець), адресовану будь-якій дієздатній фізичній або юридичній особі, яка містить всі істотні умови з надання послуг по розробці сайтів (далі - ПО), підтримки працездатності та його абонентського обслуговування (далі при спільному згадуванні - Послуги).
  2. У разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг фізична особа, яка провадить акцепт даної оферти, стає Замовником.
  3. Після ознайомлення з описом Послуг на сайті Виконавця ( https://nespicms.com/ ), а також з текстом цієї Оферти і згоди з їх умовами, повним і беззастережним акцептом оферти є оплата Замовником Послуг відповідно до цього договору.
 2. Терміни та визначення, що використовуються в Оферті

  У цій Оферті, якщо з тексту Оферти прямо не випливає інше, такі слова і вирази будуть мати такі значення:

  1. CMS - спеціальна програма, що є програмним кодом для керування контентом сайту та його зв`язком з базою даних.
  2. Конструктор сайта - програмний продукт, система управління для побудови логіки взаємодії між користувачем сайта і підключеним до cms сайтом.
  3. Акцепт - повне й беззастережне прийняття цієї Оферти шляхом оплати замовлених Послуг в порядку, визначеному Офертой.
  4. ПО - програма або безліч програм, що використовуються для управління комп'ютером або інформаційною системою.
  5. Сайт Виконавця - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включаючи піддомени) https://nespicms.com/ .
  6. Послуги - послуги Виконавця, перераховані в пунктах 3.2. і 3.3. цієї Оферти, інформація про яких представлена ​​на Сайті https://nespicms.com/ .
  7. Розсилка - автоматизована розсилка повідомлень через email групі адресатів за заздалегідь складеним списком.
 3. Предмет Оферти

  1. Виконавець зобов'язується за замовленням Замовника надати Послуги згідно Оферті, а Замовник приймає та оплачує їх на умовах цієї Оферти.
  2. Послуги разового характеру, що надаються Виконавцем, з розробки ПЗ:
   • розробка сайтів, інтернет-магазинів;
   • розробка модулей для сайтів на системі керування NespiCMS;
   • розробка форми для збору контактів (камбекера);
   • інтеграція сайту з різними сервісами і інструментами;
  3. Послуги систематичного характеру, що надаються Виконавцем, за підтримки працездатності ПО і його обслуговування за передплатою:
   • абонентське обслуговування конструктора сайтів NespiCMS;
   • технічна підтримка конструктора сайтів NespiCMS;
  4. Повний перелік Послуг, їх зміст, вартість, терміни надання, порядок надання та оплати розміщені на сайті Виконавця в мережі Інтернет. </ Li>
  5. Послуги, що надаються Виконавцем Послуги необхідні для здійснення підприємницької діяльності Замовника і є одним із способів просування товарів, послуг, робіт Замовника на ринку.
 4. Права і обов'язки сторін

  1. Замовник має право:
   1. Отримувати від Виконавця достовірну інформацію, що стосується змісту і характеристик Послуг, що надаються Виконавцем, через офіційний сайт Виконавця https://nespicms.com/ і (або) через месенджер Telegram, Viber і (або) по електронній пошті.
   2. Звертатися до Виконавця з усіх питань, що стосуються процесу надання Послуг.
   3. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї Оферти.
   4. Здійснювати контроль над виконанням умов Оферти, не втручаючись в область професійної компетенції Виконавця.
  2. Замовник зобов'язаний:
   1. Ознайомитися з умовами оферти, з переліком Послуг, їх змістом, вартістю, строками надання, порядком надання та оплати до акцепту оферти.
   2. Надавати інформацію, запитувану Виконавцем у зв'язку з виконанням зобов'язань за цією Оферті, в тому числі інформацію про компанію Замовника, про що надаються Замовником товари, послуги, роботи, а також іншу інформацію відповідно до Брифу.
   3. Давати необхідні Виконавцю роз'яснення по його цікавлять в ході надання Послуг в рамках цієї Оферти протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту від Виконавця.
   4. Забезпечити своєчасне приймання наданих Послуг.
   5. Своєчасно вносити плату за надані Послуги, у розмірі та порядку, визначеному цією офертою.
   6. Самостійно відслідковувати зміну умов оферти на сайті Виконавця.
  3. Виконавець має право:
   1. Самостійно планувати і здійснювати процес надання Послуг.
   2. Запитувати у Замовника інформацію та роз'яснення у зв'язку з виконанням зобов'язань за цією Оферті, в тому числі інформацію про компанію Замовника, про що надаються Замовником послуги (роботи), а також іншу інформацію в тому числі відповідно до Брифу.
   3. Чи не приступати до надання Послуг або призупинити їх надання у випадках, коли Замовник порушує свої зобов'язання, передбачені Офертой. Зазначене не є простроченням з боку Виконавця і не тягне за собою відповідальність для нього.
   4. Продовжити термін надання Послуг по Оферті на період з моменту запиту і аж до отримання від Замовника необхідної для надання Послуг інформації.
   5. У разі неможливості виконання оферти, що виникла з вини Замовника, протягом більш, ніж на 20 календарних днів, припинити надання Послуг по Оферті, утримавши сплачені Замовником суми в рахунок оплати Послуг по Оферті.
   6. Виконавець не перевіряє інформацію, передану Замовником, для надання Послуг. Факт прийняття наданих Виконавцем Послуг означає, що вся інформація в ПО використана за вказівкою Замовника, з отриманням його узгодження і затвердження; відповідальність за використання такої інформації та за будь-які випливають з цього наслідки повністю лежить на Замовника.
   7. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб без додаткового узгодження з Замовником, залишаючись відповідальним за їх дії перед Замовником.
   8. Виконавець має право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змін на сайті Виконавця не менше ніж за один день до вступу їх в силу. Замовник відслідковує ці зміни самостійно, розміщення змін до мережі Інтернет на сайті Виконавця є достатнім і належним повідомленням.
  4. Виконавець зобов'язаний:
   1. Приступити до надання Послуг або представити послуги після їх оплати Замовником і надання Виконавцю необхідної інформації.
   2. Надати послуги з розробки ПО відповідно до замовлення, з Брифу, заповненим Замовником, та інформацією, наданою ним Виконавцю.
   3. Надати Замовнику ПО на умовах, передбачених цією офертою.
   4. Виправляти всі виявлені Замовником смислові, граматичні та орфографічні помилки в процесі розробки ПЗ і протягом гарантійного терміну. ​​
   5. Виправляти всі виявлені помилки у функціонуванні ПО протягом гарантійного терміну. ​​
   6. При наданні послуг з передплати забезпечити в оплачений Замовником період працездатність ПО і його обслуговування.
 5. Вартість Послуг та порядок оплати

  1. Послуги надаються по 100% передоплаті. Вартість Послуг та порядок оплати розміщені на сайті Виконавця.
  2. Вартість Послуг не обкладається ПДВ.
  3. Розрахунки за цією Оферті здійснюються виключно в безготівковому порядку без безпосередньої взаємодії Виконавця і Замовника.
   1. Замовнику ІП або юридичній особі направляється акт наданих послуг по електронній пошті не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​проведення консультації. Моментом закінчення надання послуги вважається момент направлення акта наданих послуг по електронній пошті. За бажанням Замовника акт може бути направлений йому посредствам поштового зв'язку або виданий нареченим за попередньою домовленістю з Виконавцем. </ Li>
 6. Умови і порядок надання Послуг

  1. Замовник, зацікавлений в акцепт оферти, вибирає на Сайті Послугу Виконавця, натискає кнопку «Отримати зворотній зв'язок» або «Створити обліковий запис", заповнює форму в розділі сайту, вказуючи необхідну за формою інформацію. E-mail, який Замовник вказав при заповненні форми, є юридично значимої поштою Замовника і використовується Виконавцем для направлення касових чеків, претензій та інших юридичних документів.
  2. Виконавець протягом 2 робочих днів з моменту надходження запиту на створення кабінету конструктора сайту, зобов'язується надати Замовнику всі необхідні дані для використання cms.
  3. Виконавець протягом 3 робочих днів з моменту надходження оплати зв'язується з Замовником для уточнення необхідної для надання Послуг інформації, в тому числі узгодження термінів заповнення Замовником Брифу (при наданні послуг з розробки ПЗ).
  4. Послуги надаються дистанційним способом з використанням мережі Інтернет.
  5. Результатом надання послуг з розробки є розроблене згідно з відповідним замовленням і заповненому Замовником Брифу ПО. ПО передається у вигляді pdf-файлу, що містить повний опис і порядок його функціонування. Результатом надання послуг конструктора сайта, є надання готової до роботи і додаванню token-ів ботів системи управління.
  6. Замовник протягом 7 календарних днів з моменту отримання ПО тестує його і приймає послуги, надані Виконавцем.
  7. У разі обґрунтованої відмови Замовника від приймання ПО Виконавець зобов'язується усунути недоліки в розумні терміни, додатково узгоджені сторонами.
  8. При відсутності розбіжностей ПО з вимогами, встановленими в замовленні та (або) заповненому Замовником Брифі, Замовник підтверджують приймання послуг.
  9. Результатом надання послуг з передплати є підтримка працездатності ПО і його обслуговування Виконавцем в оплачений Замовником період.
  10. За відсутності зауважень до послуг з передплати вони вважаються наданими після закінчення сплаченого Замовником періоду.
  11. Гарантійний термін на ПО за цією Оферті становить 1 місяць з дати приймання послуг. Протягом гарантійного терміну Виконавець самостійно і за свій рахунок усуває недоліки, що виникли з вини Виконавця.
  12. Виконавець повідомляє Замовника про те, що ПЗ розроблено і функціонує на базі конструктора, в зв'язку з чим, його експлуатація вимагає абонентського обслуговування.
 7. Відповідальність сторін

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Оферті в установленому законом порядку.
  2. У разі невідповідності ПО характеристикам, зазначеним у замовленні та заповненому Замовником Брифі, Замовник має право вимагати усунення зазначених недоліків ПО в терміни, додатково узгоджені сторонами.
  3. Кожна зі сторін погодилася вважати весь обсяг інформації, що передається сторонами одна одній під час укладання Пропоновані можливості і в ході виконання зобов'язань по ній, конфіденційною інформацією. Якщо в ході виконання зобов'язань по Оферті однієї зі сторін була отримана інформація про нові технічні знання і рішеннях, які охороняються, так і не охороняються законом, а також відомості, які є комерційною чи іншою таємницею, то вона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншого боку, за винятком випадків витребування такої інформації уповноваженими органами у випадках, передбачених законодавством України. У разі розголошення зазначеної інформації винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Інформація про факт укладення Пропоновані можливості конфіденційної не є і може бути використана Виконавцем в рекламних цілях. Умови співпраці в рамках оферти є конфіденційними.
  4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Оферті, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили. В такому випадку виконання зобов'язань відкладається на час дії обставин непереборної сили та їх наслідків.
  5. Права вимоги за цією Оферті поступку не підлягають.
  6. Сторонами погоджено, що стосовно будь-яких грошових зобов'язань сторін по Оферті, відсотки на суму боргу за період користування грошовими коштами, передбачені законодавством України, не нараховуються і сплаті Виконавцем не підлягають.
  7. Сторони дійшли згоди, що Виконавець несе відповідальність за якість ПЗ, яке полягає в його відповідності замовлення і заповненому Замовником Брифу і працездатності (можливості використання ПЗ за призначенням) і недоліки, що виникли з вини Виконавця. При цьому, Виконавець не відповідає за порушення працездатності ПО через збої і (або) профілактичних заходів у використовуваному партнерському програмному забезпеченні (конструктори, API месенджерів та соціальних мереж).
  8. У разі внесення Замовником змін і доповнень в програмний код ПО Виконавець не несе відповідальність за роботу ПО.
  9. У разі розробки ПО Виконавцем для Замовника і відмови Замовника від подальшого абонентського обслуговування, передбаченого пунктом 6.11 Пропоновані можливості, Виконавець не несе відповідальності за його працездатність і після закінчення гарантійного терміну обслуговування ПО може бути призупинено, з подальшим безповоротним видаленням.
 8. Прикінцеві положення

  1. Справжня Оферта набуває чинності з моменту акцепту Замовником (пункти 1.2.-1.3. Пропоновані можливості) і діє до повного виконання зобов'язань, прийнятих сторонами. </ Li>
  2. Листування по електронній пошті шляхом обміну повідомленнями (в тому числі файлами), а також в месенджері Telegram між сторонами юридично значима, спрямовані скан-копії підписаних документів (в форматі pdf) є рівнозначними паперовим документам з особистими підписами.
  3. Замовник зобов'язаний повідомляти Виконавця про зміну номерів телефонів, адрес електронної пошти та (або) адрес групи в месенджері Telegram в дводенний термін з дати такої зміни.
  4. Спори, що виникають за цією Оферті або в зв'язку з її виконанням, вирішуються сторонами шляхом переговорів з дотриманням обов'язкового претензійного порядку. Претензія направляється стороні за адресою електронної пошти, вказаною Виконавцем в розділі 9 Пропоновані можливості і Замовником при оформленні замовлення (пункт 6.1. Пропоновані можливості). Термін відповіді на претензію складає 10 календарних днів з дня її отримання. При недосягненні сторонами згоди по виниклих суперечок в процесі переговорів з обов'язковим дотриманням претензійного порядку, спори вирішуються в арбітражному суді м Москви.
  5. З усіх питань, не врегульованих цією офертою, сторони керуються чинним законодавством України.
  6. Оферта може бути розірвана за згодою сторін.
  7. Оферта може бути розірвана за ініціативою Замовника в разі його письмової відмови від виконання цієї Оферти за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат. При цьому датою розірвання вважається дата, наступна за датою надходження Виконавцю письмової відмови.
  8. У разі відмови Замовника від Послуг в термін трьох днів, грошові кошти, сплачені Виконавцем за Послуги, вважаються фактично понесеними витратами Виконавця і не повертаються.
  9. Договір-оферта може бути розірвано з ініціативи Виконавця в односторонньому позасудовому порядку в разі якщо належне виконання зобов'язань Виконавцем стає неможливим внаслідок дій або бездіяльності Замовника. При цьому сплачена Замовником вартість Послуг Виконавцем; не повертається.
 9. Реквізити Виконавця:

  ФОП ЗАЛОЗНИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
  UA78 305299 00000 26005026208806, ИНН 3000220515
  Адрес: м. Київ, вул. Тимошенко 1д
  Телефон: +38(050)9483260
  E-mail: gerabotua@gmail.coml
  Сайт: https://gerabot.com/
Блог
Користувач переглядає в магазині велику кількість товарів, перш ніж вибрати той самий, єдиний, якій він вирішить покласти в кошик і зробити покупку. Так як же зробити так, щоб споживач не забув про ті товари які його зацікавили? За допомогою модуля "обрані товари"!
Огляд можливостей для просування сайту, які надає система управління сайтом NespiCMS. Движок, просування сайту на якому, стане не тривалим і складним процесом, а цікавим і ефективним заняттям.
Сьогодні, 1 вересня, компанія NespiCMS оновлює свій офіційний сайт, та виходить на новий рівень розвитку.