UA
RU
Для розширення функціоналу сайту, або спрощення роботи з контентом (особливо для лендінгов), можна створювати свої модулі сайту і впроваджувати їх в конструктор сайту.

Наприклад, якщо лендінг містить 5-ть блоків, то для спрощення роботи з кожним з них, можна не додавати весь контент у текстове наповнення розділу, а створити під кожен з них свій модуль.
Також, в модулях сайту можна використовувати змінні, що також може дати додаткові можливості в частині виведення необхідного контенту.

Для того, що б створити модуль, необхідно перейти в пункт меню адмін панелі "налаштування", і в лівому меню перейти у вкладку "модулі"
Ви побачите список вже створених модулів, якщо такі є. І форму для створення нового модуля.
Після створення модуля, в папці "/application/views/moduls" автоматично буде створений файл з назвою модуля що додається. Тому, в подальшому, Ви можете редагувати цей модуль як через панель управління сайтом, так і за допомогою редактора файлів.

Кожен модуль містить глобальний об'єкт $list, в якому містяться всі змінні отримані в контролері сутності. Тому в модулях, Ви можете виводити будь-які дані, отримані з бази даних сайту в контролері.


В даному випадку, за допомогою циклу foreach ми відобразили в нашому модулі всі розділи сайту. Модулі, також можуть використовуватися і для чистої верстки без використання змінних.